Maison verte et bleue Groen en blauw huis
Een plek van ontdekking en belangenbehartiging voor duurzaam voedsel in het hart van Neerpede
fr nl

Wat vindt u in onze tuin ?

De zeer natuurlijke tuin van het Groen en Blauw Huis

In de herfst van 2011 bestond dit gemeentelijke terrein uit een banaal grasperk met madeliefjes en paardenbloemen. Sinds de lente van 2012 is het een oasis van biodiversiteit geworden met heel wat wilde planten en inheemse dieren. De tuin is een didactisch instrument dat aantoont hoe de mens voor meer natuur in een tuin kan zorgen.
De site maakt deel uit van het natuurnetwerk, een reeks terreinen die de eigenaars op natuurlijke wijze beheren. De leden van het netwerk zijn zowel particulieren als collectiviteiten, zoals bedrijven of gemeentebesturen. Elk lid verbindt zich ertoe een aantal ecologische principes, opgetekend in een gemeenschappelijk handvest, na te leven (meer info op www.reseau-nature.be).

Minimaal onderhoud en maximale biodiversiteit

Het ontwerp van de verschillende ruimten streeft naar een beperking van het onderhoud, vanzelfsprekend zonder meststoffen en onkruidverdelgers. Een pad met kleine klaver is de enige zone die in de tuin gemaaid wordt. Elders wordt het onkruid manueel verwijderd en blijven sommige planten gespaard, terwijl de weiden een tot twee maal per jaar gemaaid worden.
Wij nodigen u uit om de verschillende onderdelen van de tuin te ontdekken:

De natuurlijke poel
De wilde perken
De bloemenweide
Het insectenhotel

Bezoek op reservatie voor samengestelde groepen

Om de stilte en de goede staat te bewaren, is de tuin uitsluitend toegankelijk in het kader van de activiteiten van het Groen en Blauw Huis. Men vindt er verschillende wilde planten die in de keuken gebruikt kunnen worden.

Om een groepsactiviteit te reserveren, kunt u contact opnemen met het team van het Groen en Blauw Huis: groenblauwhuis@anderlecht.brussels
Uitzonderlijke openingen zijn ook voorzien op de Zondag van de naturalist en in het kader van het evenement "Tuinen in feesttooi".

Zin om de handen uit de mouwen te steken?

Als u zelf een tuin heeft, kunt het onderhoud ervan aanpassen of hem op een andere manier inrichten. Voor ideeën en tips kunt u terecht op de website "Nature au jardin".
Een duurzame realisatie via sociale economie
Deze mozaïek van kleuren en texturen werd verwezenlijkt door de onderneming voor aangepast werk "Nos Pilifs", die 130 gehandicapte personen tewerkstelt. Sinds verschillende jaren zijn hun onderhoudsteams gespecialiseerd in het inrichten en onderhouden van tuinen met respect voor de natuur. Om die reden heeft de gemeente Anderlecht Nos Pilifs belast met de realisatie van deze ruimte, overeenkomstig de dynamiek van Agenda 21 die een beleid van duurzame overheidsopdrachten nastreeft.