Maison verte et bleue Groen en blauw huis
Een plek van ontdekking en belangenbehartiging voor duurzaam voedsel in het hart van Neerpede
fr nl

VACATURE : ANIMATIE m/v/x -fr/nl

BEPAALDE DUUR tot 31/12/19

Sinds 2012 zet vzw Groen en blauw huis (GBH) zich, in nauwe samenwerking met de gemeente Anderlecht, in voor het behoud van de landelijke bestemming van Neerpede, de laatste grote landbouwzone van Brussel die stad en platteland met elkaar verbindt.

Nog te weinig Brusselaars kennen deze groene ruimte met een rijke biodiversiteit, waar ze zich kunnen ontspannen. Het is ook een landbouwgebied met een belangrijk potentieel om onze stad van voedsel te voorzien.

Het GBH sensibiliseert rond de uitdagingen die gepaard gaan met duurzame voeding en biodiversiteit. We organiseren allerlei activiteiten voor een gevarieerd publiek (scholen, gezinnen, kinderen, volwassenen, verenigingen,...).

De animator/-trice maakt deel uit van de educatieve ploeg, met volgende pedagogische doelstellingen :

 1. Neerpede laten ontdekken en er leuke momenten doen beleven
 2. Sensibiliseren rond duurzame voeding, biodiversiteit en hun onderling verband
 3. De (her-)aansluiting met de natuur bevorderen en tonen hoe we wederzijds afhankelijk zijn van elkaar Onze methodologie berust onder andere op principes van collectieve intelligentie en het wereldbrein, aanvoelen, emoties, de vijf zintuigen, spelmomenten, de samenwerking tussen deelnemers, ontdekken vanuit empirische waarnemingen, verwondering, invraagstelling en kritisch denken.

Het GBH beschikt over een productieve en pedagogische moestuin, met een biodiversiteit die deels wild is en deels aangelegd, de ChAM (Champ-à-mailles, het Maaiveld). Deze agro-ecologische moestuin is gebaseerd op een studie van agro-ecosystemen en heeft een oppervlakte van 20 are, waarvan 3,8 are bewerkt worden in samenwerking met vrijwilligers voor de teelt van seizoensgroenten. Van half mei to half december voorzien we een 15-tal gezinnen wekelijks van groentenmandjes en occasioneel verkopen we ook op het veld.

De ChAM is ook een plek voor introducties tot stadslandbouw, sensibilisering en educatie rond duurzame voeding en biodiversiteit. De omgeving organiseert zich rond een aantal verschillende biotopen (vijver, boomgaard, kleine half-wilde zones, teelt in serres en in open lucht, hagen, toevluchtsoorden voor dieren en wilde planten,...). We kunnen er groepen ontvangen van max. 25 personen.

vzw Groen en blauw huis zoekt een ½ FTE voor de uitbouw van haar ecopedagogische activiteiten (contract van bepaalde duur tot 31/12/19)

OPDRACHT EN TAKEN

ECO-PEDAGOGISCHE ACTIVITEITEN en TUINBOUWACTIVITEITEN MET VRIJWILLIGERS

 • organiseren en animeren van activiteiten : promotie van ons aanbod, plannen van activiteiten, redactie van de communicatie, opvolgen inschrijvingen, voorbereiding van de animatie, evaluatie en delen van informatie over de activiteit met de betrokken deelnemers
 • voor een divers doelpubliek: volwassenen, groepen, kinderen in schoolverband, gezinnen,…
 • op basis van bestaande modellen, die je verder uitwerkt
 • in samenwerking met de tuinbouwster: tuinieren, beheren van een aantal tuinbouwactiviteiten met vrijwilligers in de ChAM

ACTIEF MEEWERKEN BINNEN DE EDUCATIEVE PLOEG: vergaderingen educatieve ploeg, verbeteren van de animatiekits, meewerken aan de voorbereiding van jaarverslagen (2x/jaar), ontwikkelen van expertise over het grondgebied

MEEWERKEN AAN HET LEVEN VAN GBH: teamvergaderingen, ontvangst van het publiek, opendeurdag GBH,..

GEWENST PROFIEL: ANIMATOR/-TRICE DUURZAME VOEDING

 • Pedagogische opleiding (eco-pedagogie, natuuranimaties, actieve leervormen, …)
 • Vorming en/of equivalente ervaring op het terrein met animaties rond DUURZAME VOEDING, natuur, tuinbouw, tuinieren (minimum drie jaar)
 • Praktijkervaring met tuinieren en groenteteelt. Kennis van agro-ecologisch tuinieren. Aanleg om vormingen en workshops te begeleiden
 • Je kunt je aanpassen aan een gevarieerd publiek (OCMW, alfabetisering, Frans/Nederlands voor anderstaligen, verenigingen,...)
 • Je kunt animeren in het Nederlands en in het Frans
 • Verantwoordelijk, zelfstandig en georganiseerd
 • Je kunt in groepsverband werken
 • Zin voor synthese en een vlotte pen
 • Flexibel uurrooster, soms weekendwerk
 • Kennis van: de uitdagingen ivm stadslandbouw, de Brusselse netwerken rond natuuranimaties en duurzame voeding, tools uit collectieve intelligentie en geweldloze communicatie, andere vreemde talen

VERGOEDING EN AANBOD

 • Contract van bepaalde duur tot 31/12/2019 (met mogelijkheid tot verlenging, afhankelijk van vernieuwing subsidies).
 • Aanwerving voorzien na de selectieprocedure
 • Arbeidsregime: 1⁄2 FTE
 • Werkplek: Brussel (Anderlecht, Neerpede)
 • Loon volgens barema’s CAO 329.03

PROCEDURE

Interesse voor dit aanbod? Antwoord met je cv en een motivatie, enkel per mail naar emploi.mvb@gmail.com voor 26 mei 2019. Geef je documenten een naam volgens dit principe: VOORNAAM.NAAM.CV en VOORNAAM.NAAM.BRIEF

De weerhouden kandidaten worden telefonisch verwittigd tijdens de week van 10 juni.
De gesprekken worden gehouden op 17 juni 2019, Ketelstraat 1A in Anderlecht. Ze verlopen op basis van een oefening: een activiteit uitwerken rond duurzame voeding (15’).