Maison verte et bleue Groen en blauw huis
Een plek van ontdekking en belangenbehartiging voor duurzaam voedsel in het hart van Neerpede
fr nl

Ultra tree

Utra Tree is een onderzoeksproject in het kader van de actie “Co-Create” van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het project streeft naar de winstgevendheid van een model op een zeer kleine landbouwoppervlakte in de stad of de stadsrand.

Het project heeft de ambitie om samen met de veldwerkers een methodologie uit te werken die het mogelijk maakt de economische, sociale en ecologische levensvatbaarheid van nieuwe economische tuinbouwmodellen in de stadsrand op kleine oppervlakten te toetsen. Op die manier zullen wij een pertinent begeleidingsinstrument voor dit soort projecten kunnen aanbieden en elementen kunnen aanhalen die makkelijk op het grondgebied van het Brussels gewest toegepast kunnen worden.

De lopende experimenten vinden op twee platformen plaats:

1. Het platform van het Maaiveld: de doelstelling bestaat erin een gediversifieerd landbouwmodel uit te werken aan de hand van “bio-intensieve technieken” waarin verschillende vaardigheden elkaar versterken en de natuurlijke rijkdom van de ruimte in een stedelijke context geherwaardeerd wordt, met de betrokkenheid van een uiteenlopend publiek van consumenten, waaronder kansarme doelgroepen (die vaak uit de gezonde voedingsketens worden uitgesloten).

2. Het platform van de landbouwtestruimte: bestemd voor een publiek van reeds opgeleide tuinbouwers die zich professioneel willen vestigen en hun landbouwactiviteiten twee jaar lang willen testen op een individueel perceel en hierbij technische, economische en organisatorische begeleiding willen genieten om levensvatbare modellen uit te werken.

Beide platformen bestuderen:

1. De vereiste voorwaarden voor het ontstaan van een levensvatbaar (en gediversifieerd) agro-ecologisch project op een (zeer) kleine oppervlakte met het oog op zijn repliceerbaarheid.

2. De verschillende vormen die deze projecten kunnen aannemen en welke impact deze kunnen hebben op economisch, sociaal en ecologisch vlak.

Om deze vragen te bestuderen en ons onderzoek te operationaliseren, verloopt ons onderzoek via vier werkassen:

- Agro-ecologische as: verband tussen productiviteit en biodiversiteit
-  Economische as: de essentiële dimensies voor de ontwikkeling van veerkrachtige socio-economische modellen
- Sociale as: het sociaal welzijn dat een gediversifieerd tuinbouwproject in een stedelijke context teweeg brengt.
- Governance: de beheersmodellen van collectieve middelen.