Maison verte et bleue Groen en blauw huis
Een plek van ontdekking en belangenbehartiging voor duurzaam voedsel in het hart van Neerpede
fr nl

BoerenBruxselPaysans

In het kader van BoerenBruxselPaysans (BBP), sensibiliseert het Groen en Blauw Huis rond duurzame voeding, promoot het korte ketens en biedt het technische ondersteuning aan jonge ondernemers die naar duurzame voeding overstappen.

Transformatie

Heb je een duurzaam voedingsproject in het Brussels gewest?

Wil je meer te weten komen over de beste manier om je project op te starten? Wanneer is een project winstgevend en levensvatbaar? Hoe bereken je dat? Welke verpakkingen kan je gebruiken? Hoe bewaar je producten? Micromechanisering, wat is dat?

We ontwikkelen partnerschappen om je te helpen bij deze thema’s, en organiseren workshops over praktische onderwerpen als groenteverwerking, verpakkingen en distributieketens.

Volg onze workshop rond groenteverwerking!

Sinds de opstart in juni 2017, heeft de transformatiepool van het Groen en Blauw Huis al verschillende projecten begeleid, zoals: .

Deze projecten zijn:

  • een lokale producent van conserven (fabricatie van plantaardige broodsmeersels - biologische en lokale producten);
  • een koekjesbakker die zich in het centrum van Brussel wil vestigen (biologisch en lokaal);
  • een koekjesfabriek zonder allergenen (indien mogelijk biologisch en lokaal);
  • een upcyclingproject van ingrediënten door dehydratie;
  • een restaurantproject in Neerpede.

Ben je bezig met een project rond voedselverwerking in Brussel? Wil je technische begeleiding? Neem contact op met Damien Poncelet, via transfo.mvb@gmail.com.

Commercialisering

Meer informatie over het project als geheel

Heb je interesse voor het project en wil je meewerken als vrijwilliger? Wil je ter plekke met het project kennismaken? Neem contact op met Sarah Dujardin, verantwoordelijke sensibilisatie rond duurzame voeding voor BBP via: sarah.dujardin.mvb@gmail.com.

Meer info over het project in zijn geheel: BoerenBruxselPaysans.

Volg ons op Facebook!

JPEG - 8.5 kB