Maison verte et bleue Groen en blauw huis
Een plek van ontdekking en belangenbehartiging voor duurzaam voedsel in het hart van Neerpede
fr nl

Het Rietveld van Neerpede

Sinds verschillende jaren zet de gemeente Anderlecht zich in voor de bescherming van Neerpede, in samenwerking met het Groen en Blauw Huis en het Brussels gewest. De bescherming van de biodiversiteit is een prioritaire doelstelling, vooral in vochtige milieus die kenmerkend zijn voor deze uitzonderlijke ruimte in Brussel.

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om een gemeentelijk terrein in de Neerpedestraat tot natuurgebied om te vormen. Het gaat om het vochtige terrein tussen nummer 815 en de graasweide naast nummer 825.

Naast het Groen en Blauw Huis zijn verschillende partners betrokken bij de herdynamisering van dit waardevolle ecosysteem, dat er erg vervallen bijlag: Natuurpunt, Nos Pilifs en Natagora, die zal instaan voor het extensief beheer na de werken.

De werken

Intussen heeft Nos Pilifs de eerste werken afgerond. De bomen zijn gesnoeid en gekapt, twee vijvers zijn aangelegd en een wegje met schaafkrullen.

De volgende fase volgt tijdens de zomer. Als het droog genoeg is moeten een aantal knotwilgen gerooid worden.