Maison verte et bleue Groen en blauw huis
Een plek van ontdekking en belangenbehartiging voor duurzaam voedsel in het hart van Neerpede
fr nl

Gemeentelijke vochtige gebied in de Neerpedestraat

Sinds verschillende jaren zet de gemeente Anderlecht zich in samenwerking met het Groen en Blauw Huis en het Brussels gewest in voor de bescherming van Neerpede. De bescherming van de biodiversiteit is een prioritaire doelstelling, vooral in vochtige milieus die kenmerkend zijn voor deze uitzonderlijke ruimte in Brussel.

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist een gemeentelijk terrein in de Neerpedestraat tot natuurgebied om te vormen. Het gaat om het vochtige terrein tussen nummer 815 en de graasweide naast nummer 825.

Na deze werken zal de vzw Natagora het extensief beheer instaan.